. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Business

Frekvensomvandlare V810 för professionella applikationer

Frekvensomvandlare V810 för professionella applikationer

Frekvensomformare v810 är designade för de mest krävande och komplexa professionella tillämpningarna. De klarar en hög överbelastning (upp till 180 % i 3 sekunder) och till och med 150 % i 60 sekunder, vilket gör dem till den högsta klassen av växelriktare som serietillverkas idag. Det stora prestandaområdet med olika konfigurationer och ytterligare tillval möjliggör användning av en enhet för många krav.

frekvensomriktare

Inom området industriell automation används frekvensomformare för att styra maskiner och utrustning. De är särskilt användbara när material måste flyttas, bearbetas, placeras, pumpas eller komprimeras med olika hastigheter. Att använda drift med variabel hastighet sparar inte bara energi, det ökar också processkvaliteten och tillgängligheten.

Drift med variabel hastighet minskar också mekanisk påfrestning på motor och utrustning, eliminerar hydrauliska påfrestningar som vattenhammare och förbättrar anläggningens stabilitet. En frekvensomformare kan också öka tillförlitligheten hos ett drivsystem genom att styra uppstart och acceleration. Genom att styra hastigheten på en motor säkerställer frekvensomformaren att den bara förbrukar så mycket el som krävs för belastningen. Detta minskar påverkan på mekaniska komponenter och ökar deras livslängd.

V810 för professionella applikationer

Den optimala driftpunkten för en elmotor bestäms av applikationen och förhållandena på plats. Frekvensomformaren kan sedan optimera motordriften genom att välja den lämpligaste inställningen. Resultatet: högre effektivitet, mindre energiförbrukning och lägre underhållskostnader.

Jämfört med konventionella frekvensomriktare erbjuder solid-state-designen hos frekvensomformarna mer tillförlitlighet och inga rörliga delar. Detta resulterar i minimalt underhåll, ingen smörjning och lång livslängd. Dessutom stabiliseras driftsparametrarna av en kvartskristall och fungerar oberoende av matningsspänningsfluktuationerna. Frekvensomformaren är också resistent mot elektromagnetiska störningar.

En frekvensomvandlare kan stödja användningen av förnybar energi i kraftsystem genom att konvertera sol- eller vindkraft till nätfrekvensen. Den kan också användas i luftbehandlings- och pumpsystem för att uppnå betydande energibesparingar. Till exempel, i ett luftbehandlingssystem kan fläkthastigheten minskas med 2 och energin som krävs minskas med 9 (Square Law). På samma sätt kan man i ett pumpsystem minska hastigheten istället för att stänga ett spjäll spara upp till 50 % av den förbrukade strömmen.

Utöver de grundläggande funktionerna erbjuder våra V810-seriens frekvensomriktare ett omfattande kommunikationspaket. Detta möjliggör lokal, nätverks- eller fjärrövervakning & styrning via ethernet, PROFIBUS DP eller MODBUS. På så sätt kan frekvensomriktarna integreras i Totally Integrated Automation.

SINAMICS Drive Software säkerställer att dina frekvensomriktare fungerar smidigt och tillförlitligt. Det erbjuder innovativa virtualiseringslösningar, praktiska urval och tekniska verktyg och en mängd olika anslutnings- och analyslösningar. Med hjälp av dessa lösningar kan du omvandla data från dina enheter till värdefull information för dina processer och öka maskintillgänglighet och produktivitet. Vår digitaliseringsportfölj för drivteknik inkluderar lösningar för virtualisering och simulering, dimensionering och konfiguration, uppkoppling och dataanalys. Börja dra nytta av det idag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .